Studio Thành Nguyễn

• Địa chỉ: Phú Lộc - KrôngNnăng - ĐắkLắk

• Số điện thoại: 05003.555.66 09683.555.66

• Email: thanhfnguyenpl@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://studiothanhnguyen.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/ThanhNguyenGb.Studio